Sosyal Medya, hem kişiler hem de kurumlar tarafından yaygın biçimde kullanılan mecralardır. Günümüzde Sosyal Medya, pek çok değişikliğe yol açmış, insanlar için gelir elde edebilecekleri bir alan haline bile gelmiştir. Kitleleri etkileyebilen ve onları kendine bağlayabilen sosyal medya hesapları doğmuş ve bu hesaplar milyonlarca insana bilgi ve mesajlarını ulaştırabilmiştir.

Sosyal Medya Yönetimi Nedir?

Sosyal Medyanın bu kadar yaygın biçimde kullanılması beraberinde yeni ihtiyaçlar doğurmuştur: Sosyal Medya Yönetimi…

 

Dünyanın hemen hemen her yerinde internet bulunmakta ve kullanıcılar milyarlarca sosyal medya hesabı açmıştır. Kişi ve kurumlar bu hesapları etkin biçimde yönetebilmek ister. Özellikle kurumlar açısından Sosyal Medya Yönetimi ayrı bir önem arz eder ve sürekli takip gerekir. Sosyal Medya Yönetimi için kişiler ve onlarla uyumlu çalışan yazılımlar vardır. Sosyal Medya Yönetimi, strateji ve taktikler ile şekillenir ve nihai hedefleri vardır. Tüm bu unsurlarla birlikte Sosyal Medya Hesapları en etkin biçimde kitlelere ulaşabilmeyi hedefler.

  • Sosyal Medya Önemi

    Sosyal Medya, yaygınlığı ve sürekli kullanımı nedeniyle büyük önem arz eder. Geleneksel medya, tacını Sosyal Medyaya bırakmıştır. Medya her dönemde geniş kitlelere ulaşmak isteyenler için bir araç olmuştur. Ancak günümüzde Sosyal Medya bu alanda başı çekerek öncü konumuna gelmiş ve geleneksel medyayı bile yönlendirir hale gelmiştir.

Sosyal Medya & Reklam

Sosyal Medya, çok kısa sürede dönüşümler elde edilmesini ve bu dönüşümlerin kaynağını, sayısını bilebilmeyi sağladığından reklamverenlerin de ilgi odağı haline gelmiştir. Kaynakların etkin biçimde kullanılabilmesi için ve doğru kullanıcılara ulaşabilmek için Sosyal Medya bir reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyal Medyada reklam yayınlayan reklamverenler bütçelerini daha iyi optimize etme şansını yakalamışlardır. Önceden geleneksel medya ile yayınlanan reklamları tam olarak kimlerin gördüğü-duyduğu ölçümlenemiyordur. Ancak Sosyal Medya sayesinde bu mümkün hale gelmiştir. Sosyal Medyanın nimetlerinden hem kullanıcılar hem de kitlelelere sesini duyurmak isteyen herkes ziyadesiyle yararlanmaktadır.